Formación

Recursos multimedia, motivación constante, flexibilidade de horarios.
Formación
Para empresas

Plans de formación a medida, orientados a obxectivos, ensino práctico, aprendizaxe garantida.

Posibilidade de formación bonificada.

Formación
Para particulares

Ti dis que día podes comezar, o horario de asistencia a clase e o número de horas que vas realizar por sesión.  Clases individuais. Cada alumno dispón dun ordenador e avanza marcando o seu propio ritmo de aprendizaxe. Grupos (máximo 3 persoas)