Nós

Quen é Mark

Fundador da Empresa e coordinador dos equipos de tradución, naceu en Leeds (Inglaterra), licenciouse en Filoloxía na Universidade de Manchester con Matrícula de Honor e doutorouse na Universidade de Londres coa máxima cualificación académica.

Investigador, escritor e conferenciante asiduo en foros académicos internacionais, participa ademais en certames e concursos literarios.Quen é Rocío

E xestora de proxectos. Cursou estudos de Psicoloxía (ramas de Educación e Industrial-Organizacional) na UNED.

Avalada por anos de experiencia e competencia docente, conta có nivel C2 de inglés e a acreditación CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) de Cambridge, ademáis de haber traballado en distintas multinacionais o longo da súa traxectoria profesional.

Filosofía

Somos moito máis que lingüistas, defendemos os intereses dos nosos clientes: brindamos servizo, achegamos solucións, xeramos satisfacción.

A versatilidade e o rigor lingüístico conforman as esixencias básicas das que parten todos os traballos, dende os máis breves e sinxelos aos máis técnicos ou telemáticos.

O equipo

Nos non somos os protagonistas, o noso equipo e 30 anos de experiencia e prestixio avalan a calidade do noso traballo.

  • Profesionalidade. Somos profesionais por aptitude e por actitude,  cos coñecementos adquiridos tras anos de estudo e coa vontade de dar o mellor servizo posible aos nosos clientes.
  • Calidade. Cumprimos sempre cos requisitos básicos de calidade que esixe calquera proxecto de tradución e interpretación.
  • Respeto. Mostramos respecto cara ao cliente e cara aos nosos compañeiros. Todos estamos no mesmo barco e compartimos un mesmo obxectivo: prestar un servizo con rigor, calidade e eficacia.
  • Accesibilidade. Somos persoas que falan con persoas. Pertencemos a unha empresa e precisamente por iso o noso obxectivo é manter unha relación profesional cálida e de confianza.
  • Disponibilidade. Os profesionais de Mark  Guscin  Linguistic  Services temos un horario de traballo bastante amplo, pero ademais contamos con persoal de apoio para eses proxectos urxentes que non poden esperar.
  • Flexibilidade. Adaptamos cada traballo, cada proxecto, ás particularidades do cliente final.
  • Actualización. Reciclamos continuamente os nosos coñecementos para manter alto o noso nivel de competitividade.
  • Confidencialidade. Custodiamos os datos privados dos nosos clientes coma se fosen propios, sen sorpresas.
  • Especialización. Zapatero aos teus zapatos: non todos podemos saber de todo, así que cada tradutor do equipo é especialista nun tipo de tradución diferente: comercial, técnica, financeira, xurídica, literaria, etc.
  • Honestidade. Somos humanos e podemos cometer erros, pero estamos namorados do noso traballo e damos o mellor de nós mesmos a cada proxecto, a cada tradución, a cada empresa cliente.